160 godina od rođenja Tesle / Program aktivnosti za veliku obljetnicu 2016!
Program 2016. - 160 godina od rođenja Nikole Tesle
Teslin svijet / CRO Tesla tour 2015/2016/2017
Tesla HotSpot i Tesla info punktovi Karlovac, nova turistička atrakcija
Sve što biste trebali znati o čovjeku koji je obasjao svijet!
Projekt info